Disclaimer

Disclaimer voor www.allesvoorindetuin.nl

Sierbestrating Groningen (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Allesvoorindetuin.nl, verleent u hierbij toegang tot www.allesvoorindetuin.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Allesvoorindetuin.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Allesvoorindetuin.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Allesvoorindetuin.nl

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Allesvoorindetuin.nl


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Allesvoorindetuin.nl
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Allesvoorindetuin.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Wij gebruiken cookies voor analyse, veiligheidsdoeleinden, het goed functioneren en het persoonlijker
maken van de website. Gaat u verder op de site? Dan geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen.

Lees hier meer over cookies & uw privacy.
Sluiten